תהליך המיון בורגוס

תהליך המיון להתאמה מלאה בין העובד/ת ובין דרישות המשרה:

תהליך המיון ואורכו משתנים בהתאם לתפקיד ולמשרה.  

אם לא צלחת את התהליך, בכל שלב שהוא, נמשיך לבדוק את התאמתך לתפקידים אחרים, ונעדכנך בתוצאות. 

תהליך המיון בורגוס